Skip to Content

Imageshop är ett Digital Asset Management system (DAM) som är utvecklat av Screentek AS för kunder i Skandinavien och internationellt. Screentek ägs av Screenresort-koncernen, som också arbetar med Digital marknadsföring genom bolagen Digital Visibility AB i Sverige och Synlighet AS i Norge. Tillsammans med våra systerbolag utgör vi en stor nordisk webbmiljö med kontor i Malmö, Oslo, Bergen och Trondheim. Vi har cirka 50 anstälda och omsätter för cirka 100 miljoner norska kronor.

Imageshop är resultatet av många års dedikerad utveckling och är Screenteks fokusområde vid sidan av bokningssystemet Screenbooking.

Imageshop används av hundratals företag och av tusentals användare globalt. Det finns kunder i alla storlekar, branscher, offentlig och privat.

Imageshop är ett flerspråkigt, molnbaserat Digita Asset Management system. Systemet används av verksamheter i alla storlekar och branscher, alltifrån mindre företag med 2 anställda till globala koncerner med tusentals anställda.

Läs mer om historien bakom Imageshop här.

img-about
Screenresort teamet på besök i Dublin

Gratis demo

Skicka in formulär och få en anpassad demo genom webben från en av våra produktspecialister.

Vi demonstrerar funktioner som är viktiga för dig och dessutom kärnfunktionerna i DAM-lösningen:

  • Uppladdning och taggning av dina filer
  • Integration mot andra lösningar som du har
  • Sök och insättning av bilder och film

Få GRATIS demo av imageshop:

Svara säkert.Vi delar aldrig dina upplysningar med tredje part.
Back to top