Imageshop är en bildbank –  Digital Asset Management system (DAM) som är utvecklat av Imageshop AS för kunder i Skandinavien och internationellt. Imageshop ägs av Screenresort-koncernen, som också arbetar med Digital marknadsföring genom bolagen Seeable Media AB /Synlighet AB i Sverige och Synlighet AS i Norge. Tillsammans med våra systerbolag utgör vi en stor nordisk webbmiljö med kontor i  Malmö, Oslo, Bergen och Trondheim. Vi har cirka 70 anstälda och omsätter för cirka 190 miljoner kronor.

Imageshop är resultatet av många års dedikerat utvecklingsarbete och är Imageshops enda fokusområde.

Imageshop används av mer än 100 000 nöjda användare på global basis. Våra kunder varierar i storlek och branschtillhörighet och är spridda över den offentliga och privata sektorn.