Integritetspolicy

Riktlinje för integritetsskydd

1. Sekretesspolicy och personuppgiftsansvarig

Denna integritetspolicy informerar om hur Imageshop AS samlar in och använder personlig information.

Denna sekretesspolicy publicerades den 10 September 2021

Imageshop AS har sitt huvudkontor beläget på denna adress:
Møllendalsveien 1, 5009 Bergen, Norge
Kontaktuppgifter till vår integritetskommission är: privacy@imageshop.org

Imageshop är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in om dig.

2. Vad är personlig information?

Personuppgifter är allt som beskriver dig eller som kan kopplas till dig som individ. Detta kan innefatta kontaktinformation (IP-adress, kundnummer, cookie-ID etc.) och information om handlingar och beteenden (köp, besökta webbplatser, e-postmeddelanden du har fått etc.).

3. Varför vi samlar in personlig information och syftet med den

3.1 Statistik för förbättring av webbplats- och marknadskommunikation

Vi samlar in och analyserar data om hur du och andra användare använder webbplatsen. Syftet är att få kunskap om hur webbplatserna används, så att vi utifrån denna insikt kan förbättra vårt innehåll och våra produkter/tjänster.

Vilken data: Data om beteende (vilka webbplatser du besöker, vad du klickar på etc.), data på din terminal (typ av dator/telefon, operativsystem, webbläsare etc.) och data på ditt nätverk och position (härledd från IP-adress). All data gillas till ett anonymt ID-nummer, som lagras i en cookie i din webbläsare. (Läs mer om cookies.)

Underlag för bearbetning: Berättigat intresse. Det är av stort värde för oss att samla in och analysera detta datamaterial, och anser att det inte utgör någon avsevärd belastning för din integritet, så länge informationen inte är kopplad till andra informationskällor eller kontaktinformation.

Så här behandlar vi personuppgifterna: Vi använder Google Analytics för att samla in data från din webbläsare. Uppgifterna lagras på Googles servrar, men ägs av oss. De är inte länkade till andra verktyg eller källor om du inte har gett ditt samtycke (se andra syften). För att minimera konsekvenserna för din integritet lagras IP-adressen endast i anonymiserad form (läs om IP-anonymisering), och vi ställer in utgångstiden för den identifierande cookien till högst sju dagar. När cookien har gått ut har uppgifterna inte längre någon koppling till dig som person. Dessutom kommer alla individuella data automatiskt att raderas av Google Analytics efter 14 månader.

3.2 Spåra omvandlingar för annonsering

Vi mäter resultatet av vår marknadsföring genom att rapportera hur många kontaktförfrågningar och försäljningar som kommer från en marknadsföringskampanj. Syftet är att optimera vår marknadsföring och göra den mer effektiv.

Vilken data: Att du har utfört en specifik åtgärd på vår webbplats, och från vilken källa du gick in på vår webbplats. Denna kan även kopplas till all annan data som samlas in för statistik (se ovan).

Underlag för bearbetning: Berättigat intresse. Databehandlingen gör att vi kan använda våra resurser så effektivt som möjligt och spara både ansträngning och pengar på meningslösa åtgärder. I de fall datainsamlingen inte kan göras utan att data kopplas till annan information från tredje part, förlitar vi oss på ditt aktiva samtycke.

Så här behandlar vi personuppgifterna: Databehandlingen följer samma principer som för allmänna statistiska ändamål. Baserat på berättigat intresse samlar vi in ​​och behandlar data i Google Analytics. Vi skickar även data till Google Ads med så kallat samtyckesläge (data skickas utan cookieinformation). Om du har samtyckt till ”marknadsföring” kommer vi att skicka data till Google Ads på vanligt sätt, förutom Facebook, Bing andra annonsleverantörer (mer om annonsering nedan).

3.3 Inriktning av annonser

Vi samlar in data om ditt beteende på våra webbplatser och delar dem med annonsleverantörer (databehandlare), i syfte att uppnå mer exakt annonsinriktning.

Vilken data: Data om beteende (vilka webbplatser du besöker, vad du klickar på etc.), data på din terminal (typ av dator/telefon, operativsystem, webbläsare etc.) och data på ditt nätverk och position (härledd från IP-adress). All data gillas till ett anonymt ID-nummer, som lagras i en cookie i din webbläsare. Detta ID-nummer är en gemensam identifierare för dig på alla webbplatser du besöker, som utbyter data med samma marknadsföringsleverantörer.

Underlag för bearbetning: Samtycke, vilket du gör genom att acceptera ”marknadsföring” som ett syfte (eller ”alla”) när du besöker webbplatser, kan du ändra ditt samtycke på vår cookie-webbplats.

Hur vi behandlar personuppgifter:

Data samlas in från din webbläsare när du besöker vår webbplats och skickas för lagring och bearbetning av marknadsföringsleverantören. Vi använder flera olika leverantörer, inklusive Google Ads, Google Marketing Platform, Facebook, Microsoft Bing och Linkedin. I nästa omgång placeras du i olika ”målgrupper” av de olika leverantörerna, vilket ger oss möjlighet att köpa reklam från dem, vilket du kommer att se när du besöker andra webbplatser i deras nätverk. Därför kommer du ofta att se reklam för Imageshop på många andra webbplatser när du har besökt våra webbplatser. Uppgifter om dig ingår också i din personliga profil hos leverantören och används för att beskriva dina intressen och uppskatta andra egenskaper hos dig (profilering). Om du har lämnat kontaktuppgifter eller annan personlig information till leverantören (t.ex. Facebook) kommer uppgifterna även att kopplas till detta. Detta ger grunden för andra annonsörer än Imageshop som använder samma annonsnätverk för att köpa annonser med mer exakt inriktning. Konsekvensen för dig är att annonserna du ser blir mer anpassade till dig och din situation. För att undvika att data om ditt beteende på våra webbplatser används på detta sätt kan du undvika att godkänna användningen av cookies för ”marknadsföring”. För att undvika att annonsleverantörerna samlar in sådan data och använder den för att skapa en profil på dig generellt, kan du antingen ta bort/avvisa alla cookies i din webbläsare eller redigera din leverantörs inställningar. Här finns länkar till hur du kan göra detta med Google, Facebook och Linkedin.

3.4 Imageshop för Google Workspace Marketplace(TM)

Imageshop erbjuder Imageshop-tillägg för Google Workspace(TM)-användare. Användning av tillägget kräver tillgång till ett Imageshop-konto och godkännande av villkoren och sekretesspolicyn. Detta tillägg samlar inte in eller lagrar data om dig som användare, det ger dig endast tillgång till bilder från det Imageshop-konto som skapats åt dig, genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Krypterade cookies används för att lagra referenser för ”kom ihåg mig”-funktionen när du loggar in. Själva lösenordet och användarnamnet lagras inte i cookie. Detta tillägg samlar inte in annan privat information från användaren. Inloggningsinformationen skickas på en säker kanal med hjälp av ett SSL-certifikat.

Vilken data vi samlar in: Vi kräver användarnamn och lösenord för att Imageshop ska kunna se bilder inne i Imageshop-lösningen. Dessutom samlar vi in ​​användarens språk för att kunna visa innehåll på användarens eget språk. Vi läser eller lagrar ingen information i Google Slides(TM)- eller Google Docs(TM)-dokumenten som vi ber om tillåtelse för. Tillståndet behövs endast för att kunna infoga bilder i dokumentet.

Behörigheter begärs vid installation av Imageshop för Google Docs(TM) och Google Slides(TM)

Vi har satt behörigheterna så restriktiva som möjligt och ber bara om behörigheter så att vi kan

OAuth-omfattningVilket tillstånd som begärsVad den används till
documents.currentonlyVisa och hantera Google Docs(TM)-dokumenten som denna applikation är installerad iGäller endast Google Docs(TM)-versionen av tillägget. Krävs för att ändra dokumentet som användaren för närvarande redigerar för att infoga bilder. Inga dokumentdata lagras i vår lösning.
presentations.currentonlyVisa och hantera Google Slides(TM)-presentationer som det här programmet är installerat iGäller endast Google Slides(TM)-versionen av tillägget. Krävs för att ändra presentationen som användaren för närvarande redigerar för att infoga bilder. Inga dokumentdata lagras i vår lösning.
script.container.uiVisa och kör webbinnehåll från tredje part i meddelanden och sidofält i Googles applikationerAnvänds för att köra plugin i sidofältet i Googles applikationer.
script.external_requestAnslut till en extern tjänstAnvänds för att säkert logga in och hämta bilder från Imageshop.

Ovanstående används endast när användaren interagerar med plugin för att logga in, komma åt bilder och infoga bilder.

Dessutom samlar vi in, men lagrar inte, användarspråk för att visa tillägget på användarens språk.

3.5 Direktmarknadsföring och nätverk

Imageshop AS bjuder in till webbseminarier, förmedlar kunskap och professionell information genom vårt nätverk. Tillgång till detta material ges till alla som samtycker till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Vilken data: Vi samlar information om namn, e-postadress, företagsnamn, samt historik över dina interaktioner med Imageshop genom epostkommunikation (inkludera öppning och klicka) och besök på webbsidan.

Underlag för bearbetning: Aktivt samtycke

Hur vi behandlar personuppgifter: När du fyller i ett formulär på Imageshop.se lagras dina uppgifter i Hubspot, som är det verktyg vi använder för att skicka ut e-postkommunikation och registrera interaktioner med vårt eget nätverk. När du öppnar mejlen och klickar på länkar i dem lagras även information om detta. Hubspot lagrar även cookies i din webbläsare som identifierar dig för att länka information om dina aktiviteter på vår webbplats till din profil.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot e-post. Det gör du genom att klicka på ”ändra inställningar” längst ner i ett mejl du har fått från Imageshop. Samtycke till att spåra användningen av cookies på vår webbplats ges genom den cookieinformation som visas vid ditt första besök, och den kan ändras på vår cookiesida.

3.6 Jobbansökningar

I samband med rekryteringsprocesser samlar vi in ​​och lagrar information om sökande.

Vilken data: Kontaktuppgifter till sökande såsom namn, mailadress och telefonnummer, samt handlingar den sökande delar med Imageshop, såsom CV, referenser och ansökningsbrev.

Underlag för handläggning: Berättigat intresse

Hur vi behandlar personuppgifter: Data om arbetssökande samlas in via finn.no’s arbetssökande portal eller direkt via e-post till Imageshop. Imageshop utlyser tjänster genom finn.no’s arbetssökande portal där personuppgifter görs tillgängliga från den sökande så länge ansökningsprocessen pågår. Vid öppen ansökan uppmuntrar vi dig att skicka en ansökan till verkställande direktören via e-post. Handlingar som erhålls från arbetssökande sparas i högst två år, med hänvisning till att Imageshop regelbundet rekryterar nya medarbetare, så att nya möjligheter kan uppstå som gör tidigare sökande relevanta för ny bedömning.

3.7 Uppföljning av förfrågningar och säljprocesser

När du kontaktar oss, via kontaktformulär och chatt på hemsidan eller via mail och telefon, tar vi hand om dina personuppgifter för uppföljning och säljprocessen.

Vilken data: Namn, telefonnummer, e-postadress och företag, samt interaktioner du har haft med oss, inklusive besök på vår webbplats.

Underlag för bearbetning: Berättigat intresse, samt samtycke (till användning av cookies för marknadsföring, för att registrera dina besök på vår webbplats)

Hur vi behandlar personuppgifter: Personlig information och interaktioner lagras i Hubspot. Detta görs automatiskt om du fyller i formuläret på vår hemsida, och vi registrerar dig manuellt om du kontaktar oss via andra kanaler. Alla anställda i Imageshop som har kundkontakt har tillgång till denna information. Om du inte blir stamkund eller annan partner hos oss och inte heller prenumererar på nyhetsbrevet, kommer vi att radera dina uppgifter inom tre år efter att vi senast hade kontakt med dig.

3.8 Uppföljning av kunder, partners

För att kunna ge god uppföljning och uppfylla avtalsvillkor samlar vi in ​​och lagrar personuppgifter om våra kunder och samarbetspartners.

Vilka uppgifter: kontaktinformation såsom e-postadress, telefon, namn, samt interaktioner du har haft med oss ​​inklusive besök på vår webbplats.

Underlag för bearbetning: Berättigat intresse, samt samtycke (till användning av cookies för marknadsföring, för att registrera dina besök på vår webbplats)

Hur vi behandlar personuppgifter:

Personuppgifter och data om interaktioner på imageshop.se lagras i Hubspot. Alla anställda i Imageshop som har kundkontakt har tillgång till denna information.

3.9 Utvärdering och uppföljning efter kurser och webbseminarier

För att kunna förbättra leveranserna och för att kunna följa upp deltagare i kurser och webbseminarier samlar vi in ​​personuppgifter som deltagarna själva lämnar genom en efterföljande undersökning och chattlogg under kurser och webbseminarier.

Vilken data: Imageshop använder Zoom för att genomföra videobaserade kurser och webbseminarier. Här har deltagarna möjlighet att chatta med talaren. Chattloggen kommer att sparas för att vi ska kunna ta hand om och följa upp förfrågningar via chatt.

Underlag för bearbetning: Berättigat intresse

Hur vi behandlar personuppgifter: Personuppgifter som görs tillgängliga i chattloggar i samband med webbseminarier och kurser lagras i upp till ett år.

3.10 Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EEA

Det är en målsättning för oss att all behandling av personuppgifter ska ske inom EU/EEA, men det kan vara att vi använder leverantörer eller behandlar personuppgifter utanför EEA. I sådana fall ska överföring och behandling utanför EEA ske i länder som godkänts av EU-kommissionen eller i enlighet med giltig rättslig grund för överföring av personuppgifter enligt GDPR kapitel V. Om överföring inte sker till länder godkända av EU-kommissionen kommer överföring endast att ske i enlighet med de garantier som anges i artikel 46 (2) i GDPR. Du kan få information om grunden för överföringen om du kontaktar oss. Både de leverantörer vi använder för annonsering och analys (som Google, Facebook etc.) och vårt kundsystem Hubspot är baserade i USA och dit kommer data i många fall att överföras. Vi är bekanta med de utmaningar och krav som följer av ”Schrems II”-domen och arbetar för att hitta bra lösningar på detta.

4. Dina rättigheter

Nedan finns dina registrerade rättigheter. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss på adressen ”privacy@imageshop.org”.

Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt, och senast 30 dagar. Om det tar längre tid än 30 dagar kommer du att meddelas.

Vid behov kommer vi att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva din med avseende på oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi bara ger åtkomst till din personliga information till dig – och inte någon som utger sig för att vara du. När det gäller information som samlas in på grundval av att du har identifierats med användningen av cookies, kommer en sådan bekräftelse att vara mycket svår. Vi kan därför inte ge dig tillgång till denna information annat än på generell basis eller göra ändringar eller raderingar. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer informationen vi har lagrat inte längre att ha någon koppling till dig.

4.1 Information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Genom detta uttalande informerar vi dig om vår behandling av personuppgifter. Du kan också kontakta oss om du vill ha mer information.

4.2 Tillgång

Du har rätt att kräva tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

4.3 Ändring och radering

Du kan också be oss att korrigera felaktiga uppgifter vi har om dig eller be oss att radera personuppgifter. Vi kommer så långt det är möjligt tillmötesgå en begäran om att radera personlig information, men vi kan inte göra detta om vi fortfarande behöver informationen.

4.4 Behandling på grundval av samtycke

Om vi ​​behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Det enklaste sättet att göra detta är att använda det sätt som angavs när du gav ditt samtycke eller kontaktade oss.

4.5 Rätt att begränsa eller protestera mot behandlingen

Du har rätt att få behandlingen begränsad i vissa fall, till exempel om:

  1. Du bestrider riktigheten av personuppgifterna, under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.
  2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället att användningen av personuppgifter ska begränsas.
  3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk.
  4. Du har protesterat mot behandling enligt artikel 21 (1) i GDPR i avvaktan på verifiering av om våra legitima intressen har företräde framför din integritet.

4.6 Rätten till dataportabilitet

För information som du har lämnat till oss och som är nödvändig för att genomföra ett avtal med oss, och som behandlas automatiskt (dvs inte manuellt av oss), kan du begära att personuppgifterna om dig lämnas ut eller överförs till en annan leverantör i en strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet).

4.7 Automatiserade beslut, inklusive profilering

Inga automatiska beslut kommer att fattas som nämns i GDPR Artikel 22 (1) och (4) baserat på din personliga information annat än vad som görs under annonsinriktning, se ovan.

5. Allmän information om lagring (radering) av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för syftet med att de samlades in och raderar uppgifterna i enlighet med krav i regelverket. Hur länge vi behandlar de enskilda typerna av information vi behandlar finns med ovan där de enskilda behandlingarna diskuteras.

Istället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera personuppgifterna. Anonymisering innebär att alla identifierande eller potentiellt identifierande egenskaper tas bort från datamängder som bevaras.

Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts, såsom juridiska skyldigheter avseende bokföring, uppföljning av kundförhållandet i samband med reklamationer mm.

6. Säkerhet vid bearbetning

Vi ger hög prioritet åt säkerheten för personlig information i vår verksamhet och kommer att implementera alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra din personliga information. All behandling kommer om möjligt att vara krypterad och inte tillgänglig för andra än de som behöver personlig information för sina uppgifter.

Vi hanterar information så att den är korrekt, tillgänglig och hanteras efter informationens känslighetsgrad. Vi använder också en rad säkerhetstekniker och informationssäkerhetsprocedurer för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vid behov görs riskbedömningar.

Vi har ingått databehandlaravtal med alla våra leverantörer som behandlar personuppgifter, där de utgår från samma grad av säkerhet som vi har i vår behandling av personuppgifter.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till den personal eller tredje part som behandlar informationen för vår räkning. Dessa parter är föremål för strikta sekretesskrav och vi kan införa sanktioner eller säga upp avtalet om dessa krav inte efterlevs.

Rutiner har upprättats för hantering av brott mot informationssäkerhet och rutiner (integritetsintrång) och vi kommer, om det finns intrång som innebär en risk för integriteten för berörda personuppgifter, skicka en avvikelserapport till Datainspektionen snarast. som möjligt och senast 72 timmar efter att intrånget upptäckts. Om intrånget innebär en hög sannolikhet för integriteten för de som berörs av intrånget kommer vi också att meddela dem.

7. Klagomål

Vi använder det norska datatilsynet som ledande tillsynsmyndighet för gränsöverskridande behandling i enlighet med artikel 56 i GDPR.

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot integritetslagstiftningen, då kan du klaga till Datainspektionen. Vi ber dig dock att kontakta oss först, så att vi kan åtgärda eventuell felaktig behandling så snart som möjligt.

Du hittar information om dina rättigheter och hur du kontaktar Datainspektionen på Datainspektionens hemsida: www.datatilsynet.no.

8. Ändringar

Skulle det ske ändringar i våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändring av de uppgifter du har lämnat här. Om vi ​​har dina kontaktuppgifter kommer vi att meddela dig om dessa ändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att vara lättillgänglig på våra webbplatser.

Få en anpassad demo av imageshop gratis

Vill du ha en gratis onlinedemo av vårt system, eller har du några frågor om Imageshop DAM-lösningen?

Få gratis demo: