Få en anpassad demo av Imageshop gratis

Skicka in formuläret på den här sidan så ger vi dig en gratis online-demo av Imageshop. Demon utförs av en erfaren projektledare
eller konsult, så att du får en bra överblick över möjligheterna i vår kraftfulla bilbank.

I demoen kommer du bland annat att se hur effektivt du kan organisera, söka, hitta, dela och säkra företagets digitala filer.

Imageshop har levt upp till de förväntningar vi hade på Avinors DAM-system. Vi är mycket nöjda med hur systemet fungerar.

Mona Bryhni

Chef för dokumentationsavdelningen, Avinor