Administration av samtycke

Bilder som innehåller individer kräver samtycke, vilket gör bildbanken till en naturlig plats att hålla reda på vilka samtycken du har och vilka som har gått ut. Genom automatiserade funktioner i Imageshop har du utmärkta möjligheter att spara tid på hanteringen av dina samtycken samtidigt som du förbättrar processen.

I Imageshop är det enkelt att ge och erhålla samtycke. Som administratör kan du skicka samtyckesformulär direkt från Imageshop och erhålla samtycke för alla eller utvalda bilder av personer i bildbanken. Fotografer kan också skicka samtyckesformulär tillsammans med bilder direkt från fotograferingen.

Personer som ger sitt samtycke kan snabbt få en översikt över de bilder de har gett samtycke för och kan kontinuerligt ändra eller utöka sitt samtycke direkt i bildbanken.

Få en anpassad demo av imageshop gratis

Vill du ha en gratis onlinedemo av vårt system, eller har du några frågor om Imageshop DAM-lösningen?

Få gratis demo: