Skip to Content

Kategori: Handel & industri

Circle K

Circle K har en ledande position som leverantör av bränslen och andra energiprodukter till transportindustrin, jordbruk och industri i Norden. Circle K har tusentals bensin- och dieseluttag.

GC Rieber

GC Rieber använder Imageshop både i koncernen och dotterbolagen. GC Rieber är en distribuerad koncern, och använder imageshop huvudsakligen internt. De har också integrerat deras Umbraco CMS.

RFD

Renoveringsbolaget för Drammenregionen använder Imageshop bildbank huvudsakligen internt, och använder också Imageshop videomodul.

TreCe

Trece är en av Nordens ledande leverantörer av kontorsmöbler. De använder Imageshop mediebank för att strukturera sina bilder och distribuera internt och externt.

Back to top